Pot uit de Bronstijd in Veldhoven

Tijdens vooronderzoek in Veldhoven werd in september 2012 een kuil uit de Bronstijd aangetroffen met daarin een bijna complete pot. Op basis van de uiterlijke kenmerken is de pot te dateren in de Midden-Bronstijd, ca 14de eeuw v. Chr.

De pot is biconisch van vorm en heeft een naar buiten toe omgeslagen afgeplatte rand. De schouder is versierd met een stafband met vingertopindrukken. De buitenzijde is glad, de binnenzijde ruw. De klei is gemengd met grove kwarts en potgruis. Door de versierde stafband is de pot te identificeren als een Drakestein-pot type 1a (te dateren in de periode 1750 – 1390 v. Chr.).

Het begraven van compleet aardewerk

In de prehistorie werd een pot pas afgedankt als deze onbruikbaar was geworden, doordat hij bijvoorbeeld gebroken was. In de Midden-Bronstijd werden potten wel vaker in z’n geheel buiten de nederzetting begraven, een gebruik dat stamt uit het Neolithicum. Deze pot uit Veldhoven is ooit in z’n geheel op deze plek begraven. Wanneer een pot zo in de grond werd gestopt, betrof het meestal een bouwoffer of grafgift; van het afdanken van afval was dan geen sprake. Omdat deze pot niet bij een nederzetting of grafveld is aangetroffen, is een bouwoffer of grafgift niet aannemelijk. De betekenis van deze en vergelijkbare begravingen is niet bekend. Mogelijk diende het een specifiek doel, had het een ritueel karakter of was er toch sprake van het periodiek begraven van afval volgens een bepaald patroon. In Veldhoven zijn geen andere vondsten of sporen uit de Bronstijd aangetroffen.

Veldhoven kuil uit de Bronstijd © ADC

Gerestaureerde bronstijdpot uit Veldhoven © ADC

Gerestaureerde pot. Foto: ADC