'Matroesjka' potten uit Oosterhout

Tijdens de opgraving in Oosterhout – De Contreie werd in een kuil een vijftal potten gevonden, die in elkaar geplaatst waren.

 Door aftopping van het grondspoor ontbreken in drie gevallen delen van het vaatwerk. De grootste, aan de buitenzijde besmeten pot, die als container van het overige vaatwerk diende, stond rechtop in de kuil. Daarin bevond zich rechtstandig een iets kleinere, tevens besmeten pot, die op zijn beurt drie potten bevatte, te weten: een rechtop staande Schräghals-pot, waarin op de bodem een kom met licht concave kom op de zijde lag.

Ten slotte, iets boven de Schräghals-pot bevond zich in min of meer rechtstandige positie een gladwandige pot, waarvan het bovendeel ontbreekt. Vermoedelijk is dit tevens een Schräghals-pot. Beide besmeten potten zijn waarschijnlijk Harpstedt-potten. Deze depositie is te dateren in de Vroege IJzertijd (800 - 500 v. Chr.).

Vier in één, potten uit Oosterhout. Foto: Restaura

Foto: Restaura

Het onderzoek in Oosterhout De Contreie is inmiddels afgerond en de resultaten zijn beschreven in ADC Monografie 14.  

 

 

 

 

 

 

 

Oosterhout potten in situ, foto Restaura

Foto: Restaura