Nieuws & Opinie

17-12-2018. Westfriese boeren verzorgden in de Bronstijd samen weloverwogen de inrichting van het landschap
Meer lezen ›

19-10-2018. Toekenning SIM-subsidies archeologie 2018
Meer lezen ›

08-10-2018. Versterking Houtribdijk: hightecharcheologie op de bodem van het Markermeer
Meer lezen ›

Blik op verborgen akkers

Omstreeks 1980 waren in Bennekom bij het kappen van bos resten ontdekt van prehistorische akkers. De gemeente Ede wilde deze ‘Celtic fields’ beter zichtbaar maken en het grondgebruik deels omzetten in heide. Goed bedoelde pogingen voor visualisatie via stapsgewijs onderhoud verzandden in de woekering van braam op het open veld.
Het terrein blijkt deel uit te maken van het leefgebied van de zandhagedis, die als ‘kwetsbaar’ staat aangemerkt op de Rode Lijst. Het plangebied ligt bovendien binnen het Natura2000 gebied Veluwe.

Zowel uit archeologisch als uit ecologisch standpunt wordt behoud in situ nagestreefd. De gemeente wil het heideareaal verder uitbreiden en daarmee terugkeren tot het landschappelijk beeld uit het begin van de 20ste eeuw. Daartoe is een inrichtingsplan opgesteld rond het open kappen van een ‘heidecorridor’ door het bosgebied. Eerst moet de begrenzing van de oude akkersporen worden vastgesteld middels analyse van de AHN (digitale hoogtekaart van Nederland) in combinatie met een veldtoets. Booronderzoek moet de mate van gaafheid van de bodem vaststellen. Bodemverstoring door menselijk handelen,  wortelwerking van bomen en struiken en ook dierlijke ingravingen tasten namelijk de sporen van vroeger landgebruik aan, die daardoor voor archeologen moeilijker ‘leesbaar’ worden. Bureauonderzoek zal meer licht werpen op het plaatselijk grondgebruik rond het begin van de vorige eeuw.

De resultaten van deze onderzoeken bepalen eventuele aanpassingen in het verloop van de corridor. Deze is vooral bedoeld voor de ecologische waarden maar vormt ook de verbinding tussen de akkers en enkele grafheuvels, laatste rustplaats van de boeren.
Het weloverwogen terugdringen van woekerende vegetatie verhoogt het zicht op de akkerwalletjes en verbetert de biotoop voor de fauna voldoende. Vanaf een verhoogd standpunt heeft men straks beter zicht op de verborgen akkers. En kan met  een beetje geluk wellicht een zandhagedis spotten.