De opgraving van de -Woerden 7- 

In het centrum van Woerden is in november 2003 het laatste veldwerk afgerond van het onderzoek van het Romeinse castellum Laurium. Het onderzoek vond plaats in het kader van de herinrichting van het centrum van Woerden, waaronder de bouw van een ondergrondse parkeerkelder. Het leverde een schat aan informatie op over de bouw en bezetting van het Romeinse legerfort.

Het laatste gedeelte van de opgraving betrof de bedding van de oude Rijn, de grens van het Romeinse Rijk. Tijdens dit laatste stuk werd de grootste en opzienbarendste vondst gedaan: een Romeins schip. Niet zelden gebeurt het dat de bodem pas op het laatst zijn mooiste verrassing prijsgeeft. Zo ook in Woerden. 

De ontdekking
De ligging van het schip, direct onder de middeleeuwse vestingwal en singel, deed de opgravers in eerste instantie vermoeden dat het hier een middeleeuws schip betrof. Maar na consultatie bij de ROB-NISA bleek het schip een Romeinse platbodem te zijn, met een lengte van exact honderd Romeinse voet! Dendrochronologisch onderzoek dateerde de bouw van het schip rond 163 na Christus. De -Woerden 7- past in de familie van pramen of platbodems, waarvan de bekendste voorbeelden afkomstig zijn uit Zwammerdam. Daar werden in de jaren zeventig, even buiten het castellum, zes schepen aangetroffen die tot ver in Europa beroemd zijn geworden. Maar ook in Woerden zijn bij eerdere opgravingen Romeinse schepen gevonden.

Op zijn kop
Het unieke van dit schip is dat er aanwijzingen zijn gevonden dat er roeiers op het schip meevoeren. En dat is nieuw. Het zet bovendien de bestaande theorie op zijn kop. Tot nu toe namen archeologen aan dat de schepen slechts éénmaal werden gebruikt om materiaal stroomafwaarts via de Rijn mee te voeren uit Duitsland. De schepen voeren op de stroomkracht van het water, soms geholpen met zeilen. Na die tocht werden ze gesloopt; het hout werd hergebruikt voor kades of huizen. Nu er aanwijzingen zijn dat er roeiers op de schepen meevoeren, bestaat de mogelijkheid dat ze wellicht vaker zijn gebruikt - met roeiers konden ze immers makkelijker stroomopwaarts varen om nieuwe goederen op te halen. 

Dit onderzoek is o.a. gepubliceerd in ADC Monografie 2

Romeins schip Woerden 7