Graven onder de zoden van Zaltbommel

Onder de zoden van Zaltbommel de Wildeman zijn tussen 2005 en 2007 verschillende vindplaatsen onderzocht waaronder een grafveld uit de Midden Romeinse tijd. Rondom het grafveld zijn bewoningssporen van nederzettingen aangetroffen.

Overzicht sporen Zaltbommel

In het kort kunnen de resultaten van het onderzoek als volgt omschreven worden: Op dit grafveld zijn 95 personen bijgezet. Er zijn in totaal 24 brandrestenkuilen, 86 crematiegraven, 33 kringgreppels, twee inhumatiegraven, één paardengraf en drie greppelclusters gevonden. Opmerkelijk voor dit onderzoek is dat zuigelingen (baby’s tot en met zes maanden) op het grafveld zijn bijgezet en dat deze OF op zich zelf OF samen met een volwassenen zijn verbrand en begraven. Opvallend zijn ook de zogenaamde dubbelgraven en de inhumatiegraven uit de Midden Romeinse tijd.

inhumatiegraf Zaltbommel

Duidelijk is tijdens dit onderzoek ook naar voren gekomen dat de ligging van het grafveld samen hangt met het landschap. Kennelijk is een lager gelegen terrein, in de buurt van water (in dit geval een restgeulen) in de Romeinse tijd een ideale locatie voor een grafveld. Het grafveld ligt dan ook bij een splitsing van geulen. De begrenzing van het grafveld bestaat uit de geulen en een greppel.

Crematie Zaltbommel