Verkennend booronderzoek West-Nederland: Waddinxveen Glasparel

Terwijl in Oost-Nederland prehistorische werktuigen direct aan de oppervlakte worden gevonden, liggen deze in West-Nederland onder een dik pakket veen, zand en klei. In de ondergrond liggen tientallen fossiele rivierlopen die door de Universiteit Utrecht in kaart zijn gebracht. Eén van de oudste is de Zuidplas stroomgordel, die in het zesde millennium v. Chr. gedurende enkele eeuwen actief was.

In duizenden jaren is een dik pakket sediment afgezet. In de Zuidplaspolder bij Waddinxveen, zelf al laaggelegen, liggen de afzettingen nu op ongeveer 4 meter beneden het oppervlak. Team Prospectie van ADC ArcheoProjecten werd in 2012 gevraagd binnen een 60 ha groot terrein de stroomgordel nauwkeuriger in kaart te brengen, zodat bij de toekomstige inrichting als woon- en recreatiegebied rekening kan worden gehouden met de ligging van de Zuidplas stroomgordel. Voorafgaand aan het veldonderzoek is een inventarisatie uitgevoerd van vindplaatsen in de omgeving. Niet ver van het te onderzoeken gebied zijn in boringen verbrande visgraatjes en houtskool gevonden, die duiden op mesolithische jachtkampjes op afzettingen van de Zuidplas stroomgordel. Deze vindplaatsen zijn goed afgedekt door een dik pakket veen en zeeafzettingen.

Vanwege de grote diepte is de Zuidplas stroomgordel niet nauwkeurig in kaart gebracht. Besloten is om een grofmazig boorgrid te gebruiken en zo de afzettingen van de rivier in kaart te brengen. Al snel werd duidelijk dat de begrenzingen veel minder ruim waren dan op de rivierenkaart aangegeven. Hierdoor kon met minder boringen dan gepland de loop van de rivier in kaart worden gebracht. Door dit booronderzoek is de zone waarbinnen archeologische resten worden verwacht sterk ingeperkt.

Waddinxveen Glasparel bodemprofiel

Waddinxveen Glasparel bodemprofiel © ADC

Waddinxveen Glasparel advieskaart © ADC

Waddinxveen Glasparel advieskaart © ADC