Grondboringen met Avegaarboor

In het gebied waar de gemeente Venlo het bedrijventerrein Trade Port Noord wil ontwikkelen, waren aanwijzingen voor de aanwezigheid van vuursteenvindplaatsen. 

Daarom is team Prospectie gevraagd om deze vindplaatsen nader in kaart te brengen. Met een zogeheten Avegaarboor (een soort kurketrekker) werden grondboringen verricht, waarna de bodemmonsters werden gezeefd, om hiermee de aanwezigheid van archeologische vondsten te kunnen bepalen.

De boorpunten bevonden zich met een onderlinge afstand van 5 m relatief dicht bij elkaar. Dit leidde tot de toepassing van een tot nu toe nog niet veel gebruikte methode: namelijk het monteren van een Avegaarboor op de arm van een graafmachine. Hierdoor konden vanuit één positie van de graafmachine verschillende boorpunten bereikt worden, wat een snelle uitvoering mogelijk maakte.

De veronderstelling, dat er vermoedelijk sprake was van vuursteenvindplaatsen, kon op basis van het onderzoek worden bevestigd. Er zijn onder meer vuurstenen werktuigen uit het Mesolithicum aangetroffen.

 

Avegoorboor