Prospectie

De noordelijke Maasvallei door de eeuwen heen  De noordelijke Maasvallei door de eeuwen heen

Vijftienduizend jaar landschapsdynamiek tussen Roermond en Mook: een inventariserend archeologisch onderzoek voor vijftien plangebieden in de Maasvallei... Lees meer

Bureauonderzoek Vechtstreek  Bureauonderzoek Vechtstreek  

Uit recent onderzoek is gebleken dat veel dijken in de Vechtstreek niet voldoen aan de gestelde eisen... Lees meer

Waddinxveen Glasparel  Waddinxveen Glasparel   

Terwijl in Oost-Nederland prehistorische werktuigen direct aan de oppervlakte worden gevonden, liggen deze in West-Nederland onder een dik pakket... Lees meer

Bolscherbeek bij Haaksbergen  Bolscherbeek 

In Zuid- en Oost-Nederland krijgen veel beken de laatste jaren hun natuurlijke loop terug... Lees meer

Staats Spaanse Linies  Staats Spaanse Linies   

In Zeeuws-Vlaanderen liggen veel vestingwerken uit de tijd van de Nederlandse Opstand in de 16de en 17de eeuw... Lees meer 

Druten en West Maas en Waal  Druten en West Maas en Waal

In verband met kavelaanvaardingswerken is op diverse percelen in de gemeentes Druten en West Maas en Waal grond afgegraven... Lees meer

Develpark in Zwijndrecht  Develpark in Zwijndrecht 

De regio rond Dordrecht is in het verleden vaak getroffen door overstromingen... Lees meer 

Grondboringen met avegaarboor Grondboringen met avegaarboor

In het gebied waar de gemeente Venlo het bedrijventerrein Trade Port Noord wil ontwikkelen, waren aanwijzingen voor vuursteenvindplaatsen... Lees meer