Nieuws & Opinie

29-05-2018. Proefsleuven leggen geheime geschiedenis Heerlen bloot: 2000 jaar industrie en ambacht
Meer lezen ›

07-05-2018. Archeologisch onderzoek naar Romeins Heerlen
Meer lezen ›

20-04-2018. Tentoonstelling unieke archeologische vondsten van Romeins grafveld in Bemmel
Meer lezen ›

Programma van Eisen voor Educatief Archeologisch Erf Vlaardingen

In opdracht van de Stichting Federatie Broekpolder, die de cultuur- en natuurwaarde van de Broekpolder wil versterken, stelde ADC Heritage in 2014 een Programma van Eisen op voor de inrichting van een Educatief Archeologisch Erf. Het doel is het rijke archeologische verleden van Vlaardingen en omgeving op een laagdrempelige wijze te laten herleven voor educatieve doeleinden. Dit door een aantal gebouwen uit de prehistorie, Romeinse Tijd, Middeleeuwen en vroegmoderne tijd na te bouwen in een bij de specifieke bouwperioden behorend landschap. Het Educatief Archeologisch Erf krijgt een groene en speelse uitstraling. In het verleden werd immers met natuurlijke bouwmaterialen gewerkt die uit de directe omgeving kwamen. Elke tijdsperiode heeft een eigen landschapstype, dat de natuurwaarden in de Broekpolder een verdere impuls zal geven. Het Educatief Archeologisch Erf, onderdeel van het “Integraal Inrichtingsplan Broekpolder”, wordt gerealiseerd in samenwerking met de Universiteit van Leiden en de gemeente Vlaardingen.

Meer informatie op de site Federatie Broekpolder.

Educatief Archeologisch Erf Vlaardingen, bron: www.federatiebroekpolder.nl

Bron: www.federatiebroekpolder.nl