Nieuws & Opinie

15-08-2017. Publieksopgraving in Dalfsen van start!
Meer lezen ›

21-07-2017. Nieuw archeologisch onderzoek Dalfsen en publiek graaft mee
Meer lezen ›

06-07-2017. Venlo maakt van erfgoed erfgoud met nieuwe erfgoednota
Meer lezen ›

De lichting van ‘De Jonge Jacob’

Dit project was het eerste grootschalige onderwaterarcheologische project dat in Nederland werd uitgevoerd in het kader van het Verdrag van Malta.

Spectaculair

Restanten van een hektjalk, vergaan in 1858 in de monding van de Dordsche Kil, werden aangetroffen tijdens baggerwerkzaamheden in 2006. Dit was de aanleiding voor Rijkswaterstaat Merwede en Maas om contact te zoeken met ADC Maritiem. Het onderzoek dat daarop volgde is in alle opzichten spectaculair geweest: de lichting van het wrak op 20 december 2006, de documentatie op het droge en het verhaal van ‘De Jonge Jacob’ dat op basis van alle verzamelde gegevens kon worden gereconstrueerd.

Publiek

Het onderzoek van ‘De Jonge Jacob’ is vastgelegd in een monografie en een publieksboekje en het wrak en de inventaris zijn te bezichtigen in de drijvende expositie van het binnenvaartmuseum.

Lichting van De Jonge Jacob