Nieuws & Opinie

08-06-2017. 9 en 14 juni open middagen bij opgraving Odijk!
Meer lezen ›

17-05-2017. Live: opgraving vroegmiddeleeuws grafveld in Veldhoven
Meer lezen ›

04-05-2017. Anouk Veldman presenteert Huis van Hilde bij de EMYA 2017
Meer lezen ›

De archeologische beleidsadvieskaart

U voert archeologiebeleid en heeft daar een praktisch instrument bij nodig; de archeologische beleidsadvieskaart. Deskundigen van het ADC maken die kaart voor u.

Gedegen en professioneel

De kaart geeft weer hoe u zou kunnen omgaan met archeologische waarden bij planontwikkeling in een gebied. De bijbehorende waarden- en verwachtingskaart geeft de actuele kennis over archeologie in het gebied weer.


Marktleider ADC heeft alle betrokken specialismen in huis. U krijgt een gedegen en professioneel product.