De cultuurhistorische inventarisatie

U maakt een nieuw bestemmingsplan of beleid. Onze cultuurhistorische inventarisatie helpt u daarbij.

Een team van ervaren deskundigen van het ADC brengen de archeologie, historische geografie en bouwhistorie in kaart en voorzien deze van een bondige rapportage zodat u aan het nieuwe Besluit Ruimtelijke Ordening voldoet.

Integraal Beleid? Praktisch en uitvoerbaar

Het Rijk wil dat nieuw beleid cultuurhistorische waarden integraal beschouwt (Modernisering Monumentenzorg).

De specialisten van het ADC denken mee hoe u dat praktisch kunt vormgeven in stad of regio: behouden en versterken van het belangrijkste, ontwikkelen waar het kan.