Conservering en restauratie

Atelier én specialisten in huis

ADC ArcheoCare is het ADC's eigen uitgebreide atelier waar vondsten worden gereinigd, geconserveerd, gestabiliseerd en gerestaureerd. Het atelier behandelt kleine, maar ook grote vondsten: van kleine metalen sieraden, glazen voorwerpen of leerfragmenten, tot complete waterputten, boomstamkisten, houten duikers en scheepsonderdelen. Voor onze materiaalspecialisten die de vondsten verder determineren en onderzoeken is het een groot voordeel dat dit conserveringsatelier in-huis is. Zij kunnen de voortgang van het schoonmaakproces volgen en zien direct de determineerbare en bijzondere details van de vondsten tevoorschijn komen. Sterker nog: onze conserveringsspecialisten zijn zélf archeologisch specialist op het gebied van metaal en kunnen deze vondsten dus in één moeite door determineren, dateren en onderzoeken!

Gekwalificeerd en gegarandeerd ADC garantiestempel

Onze conserveringsspecialisten werken met methoden en technieken conform de richtlijnen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie. Dit houdt onder andere in dat maximale omkeerbaarheid wordt nagestreefd en dat de in het vakgebied gangbare en toegestane middelen en materialen veilig zijn gebruikt. Bovendien wordt gewerkt volgens de strikte regelgeving van de Veiligheids Checklist Aannemers, de VCA. Deze kwaliteit van werken wordt gegarandeerd door middel van het unieke garantiecertificaat, dat bij ieder in het atelier behandeld voorwerp wordt verstrekt. Zo weet u zeker dat de geconserveerde vondsten altijd worden geaccepteerd door de archeologische depots.

Depots: doe de scan!

Depots die vondsten van ArcheoCare krijgen aangeleverd weten zeker dat al het materiaal gegarandeerd stabiel is en geschikt voor langdurige opslag. Ál het materiaal: want niet alleen voorwerpen van hout, metaal, leer, textiel of bot behoeven vaak behandeling voordat ze in depot kunnen; zelfs aardewerk of glas kan in de loop der tijden in kwaliteit achteruit gaan.

Maar niet alle depots hebben goed zicht op de toestand van de opgeslagen materialen: soms blijken de omstandigheden in het pand waar de vondsten worden bewaard niet optimaal te zijn en gaat de kwaliteit daarvan na jaren toch nog achteruit. ArcheoCare kan hier snel achterkomen: een scan van de opgeslagen materialen in het depot zal uitwijzen wat de conditie van de vondsten is. Mocht het noodzakelijk zijn om vondsten her te behandelen, dan kan zij hierin adviseren. Verder kan ArcheoCare advies geven over de bewaaromstandigheden en, als u wilt, assisteren bij het aanleggen van klimaatkamers.

Opleiding

ArcheoCare geeft haar kennis en ervaring graag door. De specialisten van het atelier verzorgen colleges aan de Saxion Hogeschool in Deventer en stellen stageplaatsen en afstudeerprojecten ter beschikking aan studenten van Saxion en de UvA.

Restauratie en expositie

Sommige vondsten zijn zó bijzonder dat iedereen ze graag wil zien. ArcheoCare kan deze vondsten geschikt maken voor tentoonstelling. Dit kan bijvoorbeeld door verschillende vormen van restauratie. We maken er een mooi en beschermende vitrine of ondersteunende constructie omheen zodat er niets mee kan gebeuren.

Onze conserverings- en restauratiespecialisten

ADC Conserveringsspecialisten   ADC Restaurator E. Kieft
Johan Langelaar en Karin Abelskamp                    Erik Kieft

Deze opdrachtgevers gingen u voor:

logo ARClogo ArcheoMedialogo Dorestad Museumlogo Ruimte voor de Rivierlogo Synthegralogo Waternet

Meer weten?

Bekijk onze folder of neem contact met ons op!

ADC ArcheoCare
 

Bekijk hier een van de projecten van het Conserveringsatelier: de behandeling van een vroegmiddeleeuws Spatha slagzwaard en andere vondsten uit de Vecht!Slagzwaard uit de Vecht RTV Utrecht 16 okt 2013