De archeologische beleidsadvieskaart

U voert archeologiebeleid en heeft daar een praktisch instrument bij nodig; de archeologische beleidsadvieskaart. Deskundigen van het ADC maken die kaart voor u.

Gedegen en professioneel

De kaart geeft weer hoe u zou kunnen omgaan met archeologische waarden bij planontwikkeling in een gebied. De bijbehorende waarden- en verwachtingskaart geeft de actuele kennis over archeologie in het gebied weer.


Marktleider ADC heeft alle betrokken specialismen in huis. U krijgt een gedegen en professioneel product.