Nieuws & Opinie

26-09-2018. Publieksopgraving Katwijk Zanderij is begonnen
Meer lezen ›

26-09-2018. RijnlandRoute: unieke archeologische Romeinse vondst langs Ir. G. Tjalmaweg (N206)
Meer lezen ›

25-09-2018. Stuk Romeinse weg van 1900 jaar oud gevonden bij Katwijk
Meer lezen ›

Behoud in situ

Archeologische resten kunnen in de grond alleen behouden blijven als de bodemcondities gunstig zijn. Op basis van het milieutechnische bodemonderzoek wordt bekeken of de resten door de heersende conditie (verder) zullen degraderen of niet. Op basis daarvan kan een afweging tot opgraving worden gemaakt of gekozen worden voor behoud in situ.

Onze specialisten Behoud in situ kunnen op basis van de resultaten van archeologische vooronderzoeken u adviseren in de mogelijkheden om behoud in situ toe te passen binnen uw project. Wat willen we behouden? Welke bodemcondities zijn daarvoor nodig? Welke maatregelen moeten worden genomen om die gunstige bodemcondities te creëren en in stand te houden?

Onze specialisten Irene Velthuis en Rob Datema staan u graag te woord.

Voor meer informatie of een afspraak kunt u mailen naar erfgoedbeheer@archeologie.nl