Nieuws & Opinie

19-10-2018. Toekenning SIM-subsidies archeologie 2018
Meer lezen ›

08-10-2018. Versterking Houtribdijk: hightecharcheologie op de bodem van het Markermeer
Meer lezen ›

26-09-2018. Publieksopgraving Katwijk Zanderij is begonnen
Meer lezen ›

Archeobotanie

Archeobotanisch onderzoek beantwoordt vragen over de voedselvoorziening, het culturele landschap en de natuurlijke omgeving van de voormalige bewoners van een gebied. De botanische overblijfselen, zoals vruchten en zaden (macroresten) en stuifmeel (pollen) genomen uit bijvoorbeeld waterputten of paalsporen vertellen elk hun eigen verhaal. Het dagelijks leven in vroeger tijden wordt inzichtelijk.

Een team van archeobotanici werkt dagelijks aan de reconstructie van het landschap, het analyseren van dieetpatronen, landgebruik (bijvoorbeeld akkerbouw en veeteelt), voedselverwerking, de handel in plantaardige producten en het gebruik daarvan.

Botanische macroresten

Tijdens archeologisch onderzoek worden verkoolde of onverkoolde botanische macroresten teruggevonden. Aan de hand van deze resten komen we meer te weten over het dieet van de toenmalige bewoners van een gebied. Daarnaast biedt dergelijk onderzoek informatie omtrent het lokale landschap en het landgebruik. Deze botanische resten kunnen tevens worden gebruikt voor absolute koolstof dateringen (AMS 14C), waardoor de archeobotanie een bijdrage kan leveren aan de ouderdomsbepaling van archeologische structuren.

Kersen- en pruimenpitten uit Tongeren

Kersen- en pruimenpitten uit Tongeren

Pollen (stuifmeel)

Palynologisch onderzoek wordt gedaan bij natuurlijke afzettingen, zoals vennetjes en opvullingen van oude riviergeulen. Met dit onderzoek krijgen we een beeld van veranderingen in de vegetatie door de tijd heen. Ook aan gesloten contexten als waterputten en greppels kan palynologisch onderzoek gedaan worden, wat juist informatie oplevert omtrent de voeding (groenten, keukenkruiden en specerijen) en ambachtelijke activiteiten. Op deze manier vormt palynologisch onderzoek een belangrijke aanvulling op het macrorestenonderzoek. Daarnaast worden bij palynologisch onderzoek micro-fossielen aangetroffen, zoals algen, (mest)schimmels en darmparasieten. Deze geven aanwijzingen over het milieu waarin mensen leefden, over bemestingregimes die werden toegepast en over de gezondheidstoestand van de mensen in het verleden.

Multidisciplinair onderzoek

Het botanische onderzoek wordt met de fysische geografie gecombineerd om zo een volledig beeld van het landschap en de vegetatie van het verleden te verkrijgen. Op deze wijze wordt inzicht verkregen in de relatie tussen mens en landschap. De specialisten van ADC ArcheoProjecten kunnen deze resultaten visueel weergeven door middel van een grafische reconstructie van de veranderingen in het landschap en de vegetatie door de eeuwen heen.

 Landschaps- en vegetatiereconstructie van Nijverdal

Landschaps- en vegetatiereconstructie van Nijverdal

Meer weten over landschapsreconstructie?

Lees dan over het werk van ons team van landschapsarcheologen.

Of bekijk het profiel van onze archeobotanici: Hanneke Bos, Cornelie Moolhuizen en Nelleke van Asch.

Flyer ADC archeobotanie