Milieuonderzoek

Archeologisch onderzoek en milieuhygiënisch onderzoek - of verkennend bodemonderzoek - vinden beide plaats aan het begin van een ruimtelijke ontwikkeling traject.

Bij het verkennend bodemonderzoek wordt vastgesteld of de bodem vervuild is of niet.

ADC ArcheoProjecten combineert beide onderzoeken

In samenwerking met onze gecertificeerde partners kunnen wij, naast het archeologisch onderzoek, ook milieuhygiënisch onderzoek conform NEN 5740 en NEN 5725 aanbieden. Hiermee kunnen wij u tijd en geld besparen.

De resultaten verwerken wij in één rapport met een duidelijk advies aan u over het vrijgeven van het terrein of eventuele vervolgstappen.