Projectontwikkelaar

Een lopend project wordt soms verrast door verplicht archeologisch onderzoek. En dat kan een kostbare vertraging opleveren.
 
Voor deze situaties hebben wij het Snelle Rapportage Team.
 
Om onzekerheid te reduceren kiezen ook steeds meer projectontwikkelaars tijdens een acquisitietraject voor een archeologisch vooronderzoek.

Het resultaat voor u is reductie van risico. Of het snel verkrijgen van de vereiste vergunningen.


Als marktleider kunnen wij dit onderzoek snel en scherp verzorgen. En we weten de weg. In de loop der jaren hebben wij een goed relatienetwerk opgebouwd met gemeenten en veel kennis en ervaring opgedaan. Dit bevordert de voortgang van het archeologisch onderzoek.