Steentijdopgraving Reevediep update

Archeologen van ADC ArcheoProjecten onderzoeken sinds eind juni 2016 een groot prehistorisch jachtkamp bij Kampen: Vindplaats 9, waar resten van bewoning uit de Midden-Steentijd zijn gevonden. Deze resten werden aangetroffen bij onderzoek langs het Reevediep, een hoogwatergeul die in opdracht van Ruimte voor de Rivier IJsseldelta tussen de IJssel en het Drontermeer zal worden aangelegd door de ontwikkelingscombinatie Isala Delta

Na de officiële aftrap eind juni is de opgraving nu inmiddels in volle gang. Dagelijks vinden bijna 30 archeologen hun weg naar Kampen om daar de resten uit de steentijd te onderzoeken. De vindplaats heeft een omvang van ongeveer 10.000 m2 en wordt minutieus onderzocht. Het onderzoek bestaat uit twee delen; onderzoek naar de spreiding van het vuursteen en de haardplaatsen.

Op enkele locaties zijn geïsoleerde clusters van vuursteen aangetroffen, deze worden intensief onderzocht. Hiervoor wordt het terrein in vakken ingedeeld en alle grond uit de vakken in bakken geschept en gezeefd zodat alle kleine stukken vuursteen en etensresten (zoals verkoolde hazelnootdoppen) gevonden worden. Inmiddels zijn al vele duizenden stukken vuursteen gevonden. Deze stukken vuursteen bestaan zowel uit kleine splinters die bij de vuursteen bewerking afgeslagen worden als uit werktuigen zoals klingen.

Behalve deze vuursteenclusters wordt ook de gehele vindplaats afgegraven tot in het gele zand. In het gele zand zijn de kuilen, die in de steentijd gegraven zijn, goed zichtbaar voor de archeologen. De kuilen vallen goed op door hun donkere kleur, het zijn namelijk de restanten van haardplaatsen pikzwart van het houtskool. In deze haardplaatsen zijn naast houtskool ook verbrande stukken vuursteen en verkoolde etensresten te verwachten. Inmiddels is een klein deel van het terrein al onderzocht en zijn al ruim 50 van dergelijke haardplaatsen aangetroffen. Een duidelijk overblijfsel van de jachtkampen die hier in de loop van de steentijd periodiek opgetrokken werden.

Reevediep Vindplaats 9

Reevediep Vindplaats 9

Reevediep Vindplaats 9

Reevediep Vindplaats 9

Terug naar overzicht


Reacties (0)


Geef een reactie

Toegestane tags: <b><i><br>Voeg een nieuwe reactie toe: