Lezing over onderzoek Veessen-Wapenveld

Om de dorpen en steden langs de IJssel te beschermen legt de Combinatie IJsselweide (bestaande uit Boskalis en Van Hattum en Blankevoort), in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe, tussen Veessen en Wapenveld een acht kilometer lange hoogwatergeul aan. De geul wordt niet gegraven, maar ontstaat door de aanleg van twee nieuwe dijken. De breedte van de geul varieert tussen de 550 en 1.500 meter.

Op alle locaties waar gegraven is voor de aanleg van de hoogwatergeul, is archeologisch (voor)onderzoek gedaan. Bekeken is of daar in het verleden mensen gewoond hebben en of daar nog iets van terug te vinden zou zijn. Uiteindelijk zijn drie locaties geselecteerd voor nader onderzoek door middel van een opgraving: twee locaties net ten oosten van Wapenveld aan de Werverdijk en de derde locatie ten westen van Vorchten aan de Ziebroekseweg.

Op dinsdag 26 april 2016 vertelt onder andere ADC-projectleider Roderick Geerts over de sporen en vondsten uit de Bronstijd in Wapenveld, en de handel en nederzettingsresten uit verschillende perioden bij Vorchten.

Streekarchivaris Gerrit Kouwenhoven van de Heerder Historische Vereniging vertelt deze avond over de (ontstaans)geschiedenis van de kerk van Vorchten. Op de avond zelf wordt een aantal archeologische vondsten tentoongesteld. De toegang van deze avond is gratis.
Meer informatie kunt u vinden op de website van waterschap Vallei en Veluwe. Zie ook

 opgraving Vorchten

 opgraving Vorchten

 Munt uit de opgraving Vorchten

Terug naar overzicht


Reacties (0)


Geef een reactie

Toegestane tags: <b><i><br>Voeg een nieuwe reactie toe: