Archeologen van ADC ArcheoProjecten onderzoeken laatste resten grootste terp van Noord-Holland

De provincie Noord-Holland heeft een archeologisch onderzoek in woonwijk De Schooten in Den Helder laten uitvoeren. Archeologen onderzochten enkele resten van een middeleeuwse terp, genaamd het Torp. Deze grootste terp van Noord-Holland verdween in de jaren zestig onder de toen nieuw gebouwde woonwijk. De onderzoekers verzamelden meer informatie over de oude bewoning op deze plek en over het landschap.

Opgraving ADC Den Helder Torp

Er werden op een diepte van 1 m onder het maaiveld inderdaad terplagen aangetroffen. Tussen de ophogingslagen van de terp waren ook enkele wanden van plaggen zichtbaar. Dit zijn zogenaamde podiumwanden; deze podia waren op de terp gebouwd en hierop werd vervolgens de boerderij gebouwd. De archeologen vermoeden ze stammen uit de 10e of 11e eeuw. In de slootjes langs de podiumwanden werden veel vondsten gedaan: o.a. scherven van een aardewerken kogelpot en botmateriaal van dieren, waaronder het complete skelet van een hondje. Bijzonder was de vondst van een fraaie benen kam.

Den Helder Benen kam

De opbouw van de terp kon goed worden bestudeerd; naar verwachting kunnen archeologen op grond van de vondsten en monsters antwoord geven op veel van de vragen die we hebben over het Torp en haar bewoners.

In 1965 is al een opgraving uitgevoerd, maar toen is er maar een klein deel (ongeveer 5%) van de terp onderzocht. De rest is in de jaren daarna onder de bebouwing verdwenen. Die vondsten liggen nu in het provinciaal archeologisch depot in Huis van Hilde in Castricum. Aanleiding voor het onderzoek zijn de plannen om te gaan bouwen op de plek waar enkele jaren geleden een sportzaaltje werd gesloopt. Dit was waarschijnlijk de laatste kans is om meer over de terp te weten te komen.

Het onderzoek werd uitgevoerd door ADC ArcheoProjecten, met medewerking van het Terpencentrum van de Universiteit van Groningen. De gemeente Den Helder verleende als eigenaar van de grond de nodige medewerking.

Opgraving ADC Den Helder Torp

Terug naar overzicht


Reacties (0)


Geef een reactie

Toegestane tags: <b><i><br>Voeg een nieuwe reactie toe: