NIEUWS: Opknapbeurt voor Motte Montferland

Het instandhoudingsplan voor de ruim duizend jaar oude motte Montferland gaat een nieuwe fase in. Maatregelen zijn hard nodig om verder verval van het unieke archeologische rijksmonument een halt toe te roepen. In opdracht van eigenaar Stichting Huis Bergh en onder begeleiding van ADC Erfgoedbeheer zullen BKC BV en KPM Civiel bv in de winter van 2015-2016 een aantal werkzaamheden uitvoeren. Dode en door schimmels aangetaste bomen worden verwijderd, om te voorkomen dat ze omvallen en hun wortelkluit losscheuren uit de heuvel of omliggende wallen. Na grondig onderzoek pakt men ook de waterhuishouding aan, zodat regenwater voortaan in de top van de motte kan wegzakken. Regenwater zal niet langer langs de flanken wegspoelen, plaatselijk heeft dit tot verzakking van de grond en toegangsweg geleid.

Mottes zijn door mensen opgeworpen aarden heuvels waarop een toren of woonvertrek werd gebouwd, omgeven door een dichte palenrij of palissade. Deze versterkingen zijn de directe voorlopers van de middeleeuwse kastelen. Van het handjevol mottes dat in ons land de eeuwen heeft getrotseerd, is de motte in het Bergherbos bij Zeddam verreweg de grootste. De top torent zo’n 17 meter boven de omgeving uit.

De Montferrand, zoals de burcht oorspronkelijk heette, heeft een rijke historie die sterk tot de verbeelding spreekt. De oudst bekende bewoners waren een nicht van de Otto II, de toenmalige keizer van het Heilige Roomse Rijk, en haar man. Hun vermeende wandaden leidden in 1016 tot een beleg en verwoesting van de burcht. Getuige de resten van de imposante toren is de strategische plek hierna opnieuw in gebruik genomen. Met zijn 5,5 meter dikke muren, opgebouwd uit resten van Romeinse ruïnes, behoort het tot de dikste muren van Nederland. Begin 15de eeuw komt de ‘berg’ in bezit van de Heren van Bergh die er hun verzameling exotische dieren huisvesten. Wie het huidige hotel op de kruin van de motte betreedt, realiseert zich waarschijnlijk niet gast te zijn op de plek waar rond 1700 het jachthuis van de Heren herrees.

De inrichtingsmaatregelen zijn noodzakelijk, zodat ook komende generaties dit bijzondere monument kunnen blijven bezoeken en te ervaren hoe ooit de gravinnen en ridders uitkeken over deze prachtige omgeving.

De motte van Montferland

 

Terug naar overzicht


Reacties (0)


Geef een reactie

Toegestane tags: <b><i><br>Voeg een nieuwe reactie toe: