NIEUWS: Wrak van punter gevonden in nabijheid van Deventer Kogge

In de directe omgeving van de vorige maand opgegraven kogge zijn door archeologen van ADC ArcheoProjecten resten gevonden van een tweede vaartuig. Het gaat om een klein scheepje dat kenmerken van een punter vertoont. De resten zijn gedocumenteerd en geborgen.

De vondst werd gedaan bij de werkzaamheden van Combinatie IJsselfront die in opdracht van Waterschap Groot Salland en Waterschap Vallei en Veluwe de uiterwaardvergravingen bij Deventer realiseert. Het schip is gevonden in de uiterwaarden op enkele tientallen meters van het twee weken geleden opgegraven wrak van de kogge. Het schip ligt met nog meer houtresten in een oude geul van de IJssel. Mogelijk heeft men geprobeerd in de buurt een dam aan te leggen en daarbij ook scheepresten gebruikt. Op enig moment is de dam weggespoeld waarna over een behoorlijke oppervlakte houtresten zijn afgezet waaronder dit scheepswrak.

Het is een relatief klein scheepswrak van ongeveer 6 meter lengte dat in tegenstelling tot de Kogge nog in scheepsbouwkundig verband ligt. Het is op basis van waarnemingen in het veld te determineren als een punter-achtig vaartuig. Dit zijn kleine riviervaartuigen die zich kenmerken door hun symmetrische puntige vorm. Ze zijn vanaf de Romeinse tijd bekend in de Lage Landen en ook nu nog worden ze gebouwd. Dergelijke vaartuigen werden ingezet voor verschillende activiteiten op het water zoals het transport van landbouwgoederen, visserij, tolheffing, etc. Op basis van locatie en vondsten uit de omgeving is een datering in de late 15e eeuw of 16e eeuw aannemelijk.

Wrak van de punter (gemeente Deventer)
Wrak van de punter (Gemeente Deventer)

Terug naar overzicht


Reacties (0)


Geef een reactie

Toegestane tags: <b><i><br>Voeg een nieuwe reactie toe: