NIEUWS: Archeologisch onderzoek in Baarle gestart

ADC ArcheoProjecten, BAAC en RAAP onderzoeken samen in opdracht van de provincie Noord-Brabant achttien archeologische vindplaatsen in het tracé van een nieuwe rondweg om het dorp Baarle. Het onderzoek is vorige maand gestart. Uit vooronderzoek in 2009 bleek dat er archeologische resten liggen die het waard zijn om in beeld te brengen en te bewaren: prehistorische jachtkampementen, boerderijen van de eerste landbouwers, middeleeuwse dorpen en verdedigingswerken uit de Tweede Wereldoorlog. Op meerdere plekken zijn ook boerenerven uit de IJzertijd en nederzettingen uit de Bronstijd en Middeleeuwen ontdekt. De kans bestaat dat in het gebied ook een jachtkamp uit de Midden-Steentijd aanwezig is en dat in de omgeving van de Sint-Salvatorkapel het verdwenen, vroegmiddeleeuwse, dorp (de voorganger van het huidige Baarle) ligt. De weg, die in 2018 in gebruik zal worden genomen, moet de doorstroming van verkeer in Baarle-Nassau (Nederland) en Baarle-Hertog (België) verbeteren.

Meer informatie over het project:
http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/verkeer-en-vervoer/wegen/wegenprojecten-in-brabant/n260-omlegging-baarle.aspx
http://www.baarle-nassau.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/archive/2015/march/article/archeologisch-onderzoek-trace-komomlegging-baarle.html

opgraving Baarle

Opgraving Baarle

opgraving Baarle

Terug naar overzicht


Reacties (0)


Geef een reactie

Toegestane tags: <b><i><br>Voeg een nieuwe reactie toe: