NIEUWS: Symposium Romeinse tijd ten noorden van de limes

Hoe zit het met de bewoningsgeschiedenis ten noorden van de Rijn in de Romeinse tijd (0 – 400 na Chr.) en de invloed van de Romeinen hierop? Daarover gaat het symposium 'Romeinse tijd ten noorden van de Limes', op 14 november 2014 bij de RCE in Amersfoort. In sessies per gebied (resp. Fries-Gronings klei- en veengebied, Drents en Overijssels-Gelders zandgebied en Noord-Hollands duin, veen- en kleigebied) belichten archeologen de interactie tussen de inheemse bevolking en Romeinen.

Henk van der Velde (ADC ArcheoProjecten) zal aan de hand van oud en nieuw onderzoek een beeld schetsen van de veranderende verhoudingen tussen Germaanse groepen in het ’Limesvoorland’ van Midden- en Oost-Nederland en hun Romeinse buur. Andere sprekers zijn Ernst Taayke (Noordelijk Archeologisch Depot) , Marco Bakker MA (GIA), Annet Nieuwhof (GIA), Miranda de Wit (MUG Ingenieursbureau), Frans Diederik (Archeologische Werkgroep Kop van Noord-Holland) en Jan de Koning (Hollandia Archeologie).

Aanmelden kan nog. Kijk voor het programma op: http://www.archeologieinnederland.nl/agenda/symposium-romeinse-tijd-ten-noorden-van-de-limes

Terug naar overzicht


Reacties (0)


Geef een reactie

Toegestane tags: <b><i><br>Voeg een nieuwe reactie toe: