NIEUWS Archeologen vinden sporen van Neanderthalers in Amstenrade, Brunssum

In april heeft ADC ArcheoProjecten in samenwerking met ArcheoPro een uniek onderzoek uitgevoerd in Limburg en daarbij sporen van Neanderthalers aangetroffen. De aanleg van een verdiept weggedeelte voor de toekomstige Buitenring Parkstad Limburg bood de uitzonderlijke gelegenheid om op zoek te gaan naar sporen uit het Paleolithicum. Uit het booronderzoek blijkt dat deze locatie bij Brunssum inderdaad in het Midden-Paleolithicum (300.000-35.000 v. Chr.) door Neanderthalers in gebruik is geweest.

Er zijn vuurstenen werktuigen aangetroffen waaronder afslagen, kernen en klingen.  Gezien de nabijgelegen opduiking van het maasterras, is de locatie vermoedelijk gebruikt voor het vervaardigen van nieuwe werktuigen. Op een diepte van 8 meter onder maaiveld is een laag aangetroffen die gedateerd kan worden in het Eemien (128.000-116.000 BP), waarin vaker artefacten uit het Midden-Paleolithicum worden aangetroffen. Het laatste onderzoek naar deze periode vond ongeveer 25 jaar geleden plaats in de groeve van de Belvedère in Limburg.

Neanderthalers in Amstenrade, Brunssum vondstNeanderthalers in Amstenrade, Brunssum vondst 2

Terug naar overzicht


Reacties (0)


Geef een reactie

Toegestane tags: <b><i><br>Voeg een nieuwe reactie toe: