OPINIE Wat is erfgoedbeheer?

We stellen onszelf graag nog eens aan u voor:  Rob Datema en Irene Velthuis, oud-medewerkers van de Archeologische Monumentenwacht, helpen u bij het beheer van erfgoed op uw terrein. Dat doen we in opdracht van de ADC RoelBrandt Stichting, samen met provinciale Monumentenwachten en natuurlijk met u als beheerder van een terrein. We voeren daarbij de naam Erfgoedbeheer.

Erfgoedbeheer is maatwerk

Erfgoedbeheer vraagt om specifieke kennis. Deskundig advies is dan zeer welkom, zeker als de gevers daarvan bekend en ervaren zijn. Vrijwel dagelijks beoordelen we de toestand van archeologische terreinen en andere cultuurhistorische elementen. En praten we met u en andere eigenaren over de instandhouding ervan en over het verhaal achter de monumenten. Wij ervaren ons werk en de contacten daarbij als veelzijdig, bijzonder en beslist nuttig.

Unieke en kwetsbare erfenis

Waar hebben we het eigenlijk over? Over zichtbare en niet-zichtbare archeologische monumenten zoals grafheuvels, kasteelheuvels, Celtic fields en nederzettingsterreinen. Soms zijn alleen verkleuringen in de grond te zien, waar eens huizen, greppels of waterputten lagen. Veel informatie is verborgen in de bodem, terwijl die een waardevolle aanvulling vormt op wat we uit archieven weten. Dat erfgoed is wel een kwetsbare erfenis. Overheden hebben de taak behoud telkens te wegen tegen ontwikkeling. En beheerders van terreinen hebben de taak om over een deel van onze geschiedenis te waken. Erfgoedbeheer helpt hen daarbij, zodat ook latere generaties kunnen blijven ontdekken en ervan kunnen genieten.

Wat doen we in de praktijk?

We doen voorstellen voor wat doelmatig is voor de instandhouding van het (archeologisch) monument. We luisteren en denken met u mee. Erfgoedbeheer werkt immers alleen in nauwe samenspraak met u als beheerder. We monitoren het monument voor u, en helpen aangetaste monumenten te herstellen.

Samen met de Monumentenwacht kunnen we ook een integraal advies geven over het behoud van monumenten met een combinatie van archeologische, groene of gebouwde waarde. Via ADC ArcheoProjecten kunnen we tevens kleine onderzoeken laten uitvoeren om het verhaal achter het monument te reconstrueren. En we helpen u graag bij het aanvragen van een Brim-subsidie voor meerjarig onderhoud van rijksmonumenten, daarbij puttend uit onze rijke ervaring. Of we zetten samen met gemeenten archeologiewachten op: groepen vrijwilligers die gericht onderhoud uitvoeren op vooral particuliere monumenten.

Erfgoedbeheer is maatwerk, dat we u kunnen leveren dankzij onze kennis en ervaring.

Rob Datema en Irene Velthuis


Karroute

Grafheuvels Veldhoven

Terug naar overzicht


Reacties (0)


Geef een reactie

Toegestane tags: <b><i><br>Voeg een nieuwe reactie toe: