Gerestaureerde speerpunten uit Groesbeek te zien in RMO

Gerestaureerde speerpunten uit Groesbeek te zien in RMO

21-3-2013. Naar aanleiding van een congres op 27 maart 2013 over het grafritueel in de Late Bronstijd en de Vroege IJzertijd zijn enkele vondsten uit een ADC opgraving in Groesbeek te zien in het Rijksmuseum van Oudheden. Dit congres, Transformation through Destruction, is georganiseerd door de Universiteit Leiden en het Rijksmuseum van Oudheden. Tijdens het congres wordt het gelijknamige boek over het grafheuvelonderzoek van de universiteit gepresenteerd.


Het ADC heeft in 2010 te Groesbeek een deel van een grafveld opgegraven. In twee van de graven zijn enkele speerpunten aangetroffen. Op het congres wordt een lezing over deze bijzondere vondsten gegeven. Speciaal voor dit congres zijn deze vondsten, evenals die van enkele andere opgravingen, ook in het Rijksmuseum van Oudheden te bezichtigen. De vondsten zullen aldaar te zien zijn vanaf 27 maart tot en met 2 juni 2013.

Het grafveld bij Groesbeek is gepubliceerd in ADC Rapport 2687. En een uitgebreider verslag over de, toen nog niet gerestaureerde speerpunten, zal volgen in de eerste bundel van de metaaltijdendag.

Speerpunten uit Groesbeek © ADC

Gerestaureerde speerpunten uit Groesbeek. Foto © ADC

Terug naar overzicht


Reacties (0)


Geef een reactie

Toegestane tags: <b><i><br>Voeg een nieuwe reactie toe: