Voorganger St.Plechelmusbasiliek Oldenzaal gevonden

Mogelijke voorganger St.Plechelmusbasiliek Oldenzaal gevonden

Bij de opgravingen op het St. Plechelmusplein zijn restanten gevonden van een 10e of 11e eeuwse stenen kerk.  Mogelijk is dit de kerk, die bisschop Balderik liet bouwen toen hij in 954 in Oldenzaal een kapittel met zestien kanunniken stichtte. In eerste instantie dachten we dat het een zaalgebouw was, een belangrijk bestuurlijk gebouw.

Nu de restanten verder opgegraven zijn lijkt het een heel belangrijk kerkelijk gebouw te zijn: de kerk van bisschop Balderik, dé voorganger van de huidige St. Plechelmusbasiliek.

Bisschop Balderik bouwde een stenen kerk op de plek waar de gelovigen uit de wijde omgeving al eeuwenlang samenkwamen. Dit blijkt ook uit oudere paalsporen van houten gebouwen die archeologen van ADC ArcheoProjecten hebben gevonden. Deze sporen tonen aan dat hier rond 800 een nederzetting was. Rond het eerste houten kerkje van Plechelmus.

Binnen de vermoedelijke 10e of 11e eeuwse kerk zijn nog paalsporen van een exact gelijk georiënteerd gebouwtje gevonden. Mogelijk heeft hier dus nog een ouder houten kerkje gestaan.

Afmetingen

Vermoedelijk zijn restanten van een zijbeuk, een middenschip en een koor aangetroffen. Er van uitgaande dat de kerk twee zijbeuken had, dan is de kerk minimaal 21 meter breed geweest. De lengte is niet bekend, maar zal ongeveer het dubbele geweest zijn. In het middenschip, tegen het koor aan, zijn twee graven gevonden. De stenen kerk heeft tot ongeveer 1200 bestaan. Toen is de huidige St. Plechelmuskerk gereed gekomen en zal de oude kerk zijn afgebroken.

Terug naar overzicht


Reacties (0)


Geef een reactie

Toegestane tags: <b><i><br>Voeg een nieuwe reactie toe: