Een kijkje in de bodem van Oosterdalfsen

Een kijkje in de bodem van Oosterdalfsen?

De uitvoering van het archeologisch onderzoek in het plangebied Oosterdalfsen is in volle gang. Elke dag worden er proefsleuven gegraven. De proefsleuven worden aangelegd tot de diepte waarop archeologische sporen van menselijke bewoning en aanwezigheid worden aangetroffen. De vondsten en sporen die op dit niveau worden aangetroffen, worden verzameld en gedocumenteerd.

Op donderdag 14 juni 2012 van 16.00 tot 19.00 uur kunt u onder begeleiding van een archeoloog zelf een kijkje nemen in het gebied. De archeoloog zal het onderzoek in het veld waar hij op dat moment bezig is  toelichten. U kunt dan zien welke sporen er in de putten worden aangetroffen.

Vanaf 16.00 uur wordt er gestart vanaf de bouwkeet die aan de zuidzijde van de Kampmansweg staat, even voorbij het Slingerlaantje. Het veldonderzoek gebeurt aan de noordkant van die plek.

Er is gekozen voor een doordeweekse dag omdat op zaterdag het werk stil ligt en er geen onderzoek wordt uitgevoerd. Als u komt adviseren wij u een paar laarzen mee te nemen.

Eind juni wordt het werk afgerond. Begin juli zijn de eerste onderzoeksresultaten bekend. De gemeenteraad beslist uiteindelijk wat er met de onderzoeksresultaten gebeurt, met name in het stedenbouwkundig ontwerp van het bestemmingsplan.

Lees meer over het onderzoek in Oosterdalfsen in De Stentor van 8 juni 2012...

Terug naar overzicht


Reacties (0)


Geef een reactie

Toegestane tags: <b><i><br>Voeg een nieuwe reactie toe: