Nieuws & Opinie

17-12-2018. Westfriese boeren verzorgden in de Bronstijd samen weloverwogen de inrichting van het landschap
Meer lezen ›

19-10-2018. Toekenning SIM-subsidies archeologie 2018
Meer lezen ›

08-10-2018. Versterking Houtribdijk: hightecharcheologie op de bodem van het Markermeer
Meer lezen ›

Publicaties van Roderick Geerts

-- Klik hier voor meer informatie over Roderick Geerts

Publicaties van Roderick Geerts zijn nagenoeg allemaal beschikbaar op Academia

Drenth, E., R.C.A. Geerts & W. Roessingh, 2012: Een aardewerkdepot uit de vroege ijzertijd te Oosterhout (prov. Noord-Brabant, Nederland). Lunula Archaeologia protohistorica XX, 127-130.

Hazen, P.L.M., & R.C.A. Geerts, 2012: Westland - Poeldijk | De Kreken. Archeologische Kroniek Zuid-Holland 41e jaargang 2009. 43-48.

Geerts, R.C.A., 2012: Schagen - Polder Burghorn. De archeologische kroniek van Noord-Holland 2011. 68-70.

Geerts, R.C.A., 2013: Wie kent deze bijzondere pot? In: Westerheem 3, jaargang 62 – juni 2013, 131.

Geerts, R.C.A., 2013: Schagen – Nes Noord (1). De archeologische kroniek van Noord-Holland 2012, 80-83.

Geerts, R.C.A., 2013: Aardewerken imitaties van glazen ribkommen in Zuid-Holland. Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2012, 30-31.

Drenth, E. & R.C.A. Geerts, 2013: Een midden-neolithische huisplattegrond geassocieerd met imitaties van trechterbekeraardewerk te Groesbeek (Nederland)? Notae Praehistoricae 33/2013, 127-137.

Clerbaut, T. & R.C.A. Geerts, 2014: Nieuwe vondsten en inzichten met betrekking tot de “MHF”-stempels te Tongeren. Signa 3, 51-54.

Geerts, R.C.A., E. Hartoch & F. Vilvorder, 2014: Het pottenbakkersatelier aan de Beukenbergweg te Tongeren. Signa 3, 89-96.

Geerts, R.C.A., 2014: Creativity or statussymbol? Roman ceramic imitations in the Netherlands. Rei Cretariæ Romanæ Fautorum Acta 43: Congressvs Vicesimus Octavus Rei Cretariæ Romanæ Fautorum. Catinae Habitus. MMXII, 771-778.

Geerts, R.C.A., 2014: Armed for the Afterlife. Two Iron Age burials at Groesbeek – Hüsenhoff (the Netherlands). In: L.M. Theunissen & S. Arnoldussen (red.), Metaaltijdenbundel 1. Bijdragen in de studie van de metaaltijden. Leiden, 129-139.

Bloo, S.B.C. & R.C.A. Geerts, 2014: Duitse importproducten of reizende vrouwen in Boxmeer? Graf 400: een bijzonder midden-ijzertijdgraf. In: L.M. Theunissen & S. Arnoldussen (red.), Metaaltijdenbundel 1. Bijdragen in de studie van de metaaltijden. Leiden, 151-159.

Raepsaet-Charlier, M.-Th. & R.C.A. Geerts, 2015: Een Romeinse grafstele uit de 1e eeuw n.Chr. opgegraven aan de Pannenovenweg te Tongeren / Une stèle funéraire du Ier siècle découverte au Pannenovenweg à Tongres. Signa 4, 217-228.

Geerts, R.C.A., 2012: Aardewerk. In: A. ter Wal, Houten Catellumterrein. Proefsleuvenonderzoek. ‘s-Hertogenbosch (BAAC rapport A-08.0412), 73-85.

Geerts, R.C.A., 2012: Aardewerk. In: C.N. Kruidhof, Leven langs het water in de Kreken van Nibbeland. Zuidland, gemeente Bernisse. Archeologisch onderzoek op vindplaats 17-129: een opgraving met sporen uit de IJzertijd en Romeinse tijd. Weesp (RAAP rapport 2402), 99-131.

de Bruin, J., & R.C.A. Geerts, 2013: Oostgallische terra sigillata. In: J.P.L. Bakx (red.), Met rituelen omsloten. Opgraving van een inheemse-Romeinse nederzetting langs de Woudselaan in de Harnaschpolder, gemeente Midden-Delfland. Delft (Delftse Archeologische Rapportage 107, Mens en landschap in de Delftse regio Deel VII), 138-141.

Clevis, H., met medewerking van A. Zwart-van Vulpen, R.C.A. Geerts, M. Hoppel, J. de Kramer & C. Koster, 2015: Archeologisch tekenen middeleeuwse keramiek en glas. Zwolle.

Geerts, R.C.A., 2015: Kelten in vroeg-Romeins Tongeren. Kelten. Mededelingen van de Stichting A. G. van Hamel voor Keltische Studies nummer 68 / november 2015, 3-7.

Hense, A.M. & O.E. Kaper, with a contribution by R.C.A. Geerts, 2016: A stela of Amenemhat IV from the main Temple at Berenike. Biblioteca Orientalis LXXII N° 5-6, 585-602.

Geerts, R.C.A., 2016: Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld. Archeologisch onderzoek in het gebied van de Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld. Apeldoorn.

Geerts, R.C.A., E. Hartoch, S. Rekk, F. Vilvorder & J. Yans, 2016: From Clay to Container. Roman Pottery Production at the Beukenbergweg, Tongeren (Belgium). Rei Cretariæ Romanæ Fautorum Acta 44, .

Van der Velde, H.M., A. Ervynck, R.C.A. Geerts, N. van Asch & H.A.P. Veldman, 2016: Life behind the potters wheel. The socio-economic status of the Roman potter in the civitas Tongrorum. HEROM. Journal on Hellenistic and Roman Material Culture 5.1, 77-103.