Nieuws & Opinie

17-12-2018. Westfriese boeren verzorgden in de Bronstijd samen weloverwogen de inrichting van het landschap
Meer lezen ›

19-10-2018. Toekenning SIM-subsidies archeologie 2018
Meer lezen ›

08-10-2018. Versterking Houtribdijk: hightecharcheologie op de bodem van het Markermeer
Meer lezen ›

ADC Monografie 11 -Bronstijdboeren op de kwelders

Archeologisch onderzoek in Enkhuizen - Kadijken

Roessingh, W. & E. Lohof (red.), 2011. Amersfoort. 418 pp.

West-Friesland kende van 1450 - 800 voor Chr. (Midden- en Late Bronstijd) een omvangrijke bewoning van boeren die akkers bewerkten en vee hielden. Steeds weer blijkt die bewoning uitgebreider dan werd aangenomen. Onder de nieuwbouwwijk Kadijken, ten noordwesten van Enkhuizen, is een deel van één van deze nederzettingen aangetroffen. In 2007 en 2009 zijn grote delen van dit terrein archeologisch opgegraven, hetgeen veel nieuwe informatie heeft opgeleverd over deze bronstijdboeren. Zo blijkt nu dat ook de lager gelegen kwelders van West-Friesland in de Bronstijd werden bewoond.

Dit boek doet verslag van de vele huisplattegronden, graanmijten, greppels en waterputten die tijdens de opgravingen zijn ontdekt. Ook een grafheuvel werd aangetroffen, omgeven door een ringsloot en met de bijzetting van een jonge man. De vele vondsten geven inzicht in het dagelijkse leven van de bronstijdbewoners. Scherven van aardewerk vertellen over voedselbereiding; vele duizenden dierenbotten geven een beeld van de veehouderij, waarin runderen de boventoon voerden. Visresten laten zien welke vissen er zijn gevangen. Een spectaculaire vondst werd gedaan onderin een waterput: daarin lag een vrijwel complete visfuik waarmee op paling werd gevist.

ADC monografieën zijn verkrijgbaar bij SPA Uitgevers en ArchaeoBook.

ADC monografie 11 Enkhuizen Kadijken