Nieuws & Opinie

29-05-2018. Proefsleuven leggen geheime geschiedenis Heerlen bloot: 2000 jaar industrie en ambacht
Meer lezen ›

07-05-2018. Archeologisch onderzoek naar Romeins Heerlen
Meer lezen ›

20-04-2018. Tentoonstelling unieke archeologische vondsten van Romeins grafveld in Bemmel
Meer lezen ›

Raad van Advies

De Raad van Advies van het ADC adviseert het management en vormt een klankbord waar we trots op zijn. De samenstelling van de raad weerspiegelt namelijk de positie die wij willen in nemen in de archeologische wereld.

De leden beschikken over deskundigheid en ervaring op het gebied van de archeologie, beleid en projectontwikkeling.

In de Raad van Advies hebben zitting:

  • De heer prof. dr. Jan Kolen, Vrije Universiteit en onderzoeksinstituut CLUE.
  • De heer prof. dr. Daan Raemaekers, Hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen.
  • De heer drs. ing. Henk van Zandvoort, voormalig directeur Bouwfonds Property Development.
  • Mevrouw drs. C.B. Bakker, gemeentelijk archeoloog Den Haag.