Nieuws & Opinie

17-12-2018. Westfriese boeren verzorgden in de Bronstijd samen weloverwogen de inrichting van het landschap
Meer lezen ›

19-10-2018. Toekenning SIM-subsidies archeologie 2018
Meer lezen ›

08-10-2018. Versterking Houtribdijk: hightecharcheologie op de bodem van het Markermeer
Meer lezen ›

Cornelie Moolhuizen

Cornelie, Moolhuizen
Archeobotanie
Telefoon 06-1009 3512

Ik heb Archeologie gestudeerd aan de Universiteit Leiden, met archeobotanie als specialistierichting. Voor mijn studie onderzocht ik de botanische scheepslading van een koopvaardijschip bij Texel. Daarnaast deed ik onderzoek naar het verbouwen, verwerken en opslaan van voedsel in Noord-Frankrijk gedurende de IJzertijd.

Sinds 2008 werk ik als archeobotanicus bij ADC ArcheoProjecten. Hier onderzoek ik voornamelijk macroresten: zaden en vruchten. Mijn interesse en expertise liggen bij de cultuurgewassen. Ik richt me op het determineren van plantaardig materiaal uit allerlei antropogene contexten, om informatie over  het gebruik van voedsel- en nutgewassen te verkrijgen, reconstructies van landbouwpraktijken uit het verleden te maken en zicht te krijgen op hun verandering door de tijd.

Daarnaast  adviseer ik bij het uitzetten van materiaal voor diverse specialismen, zoals C14-datering en dendrochronologisch onderzoek.

Onderzoeken waaraan ik onder andere heb meegewerkt, zijn het N57-project, Gouda Bolwerk en Enkhuizen Kadijken.

Specialisatie: Archeobotanie, macrobotanie (zaden en vruchten), cultuurgewassen, dateringen

Bekijk hier een selectie van mijn publicaties