Nieuws & Opinie

17-12-2018. Westfriese boeren verzorgden in de Bronstijd samen weloverwogen de inrichting van het landschap
Meer lezen ›

19-10-2018. Toekenning SIM-subsidies archeologie 2018
Meer lezen ›

08-10-2018. Versterking Houtribdijk: hightecharcheologie op de bodem van het Markermeer
Meer lezen ›

Marieke van Dinter

Marieke van, Dinter
Landschapsarcheologie
Telefoon 06-2252 2157

Als Kwartair Geoloog of ben ik gespecialiseerd in het maken van landschapsreconstructies. Bij veel opgravingen is een reconstructie van het fysieke landschap noodzakelijk om de aangetroffen sporen in een goede context te kunnen plaatsen. De bodemlagen kunnen antwoord geven op vragen als:
- Hoe oud zijn de afzettingen?
- Hoe zag het landschap eruit vóór, tijdens en na bewoning?
- Waarom vestigde me zich op die plaats?
- Hoe gebruikte men het landschap?
- Waarom is het terrein weer verlaten?
Een landschapsreconstructie geeft daarmee inzicht in de keuzes en het handelen van de mens in het verleden in relatie tot zijn omgeving.
De reconstructies zijn meestal gebaseerd op de bloot gelegde profielwanden van opgravingsputten of/ in combinatie met een bureauonderzoek (oude kaarten, boringgegegevens, AHN). Daarnaast neem ik tijdens de archeologische opgravingen monsters voor verder specialistisch onderzoek, zoals daterend onderzoek (OSL, C14), paleo-ecologie (pollen- en macroresten, diatomeeën- en molluskenonderzoek), micromorfologische onderzoek en bodemchemische analyses. De resultaten van al deze disciplines tezamen dragen hun steentje bij aan de reconstructie van het abiotische landschap. Mijn grootste drijfveer is het verkrijgen van nieuw landschappelijke inzichten en grip krijgen op de omgang en interactie van onze verre voorouders met hun natuurlijke omgeving.

Specialistatie: rivierengebied, landschapsreconstructie, limes, geo-archeologie

Bekijk hier een selectie van mijn publicaties